VIII edycja Treningu Rodzicielskiego

Od XI 2015r. rozpoczęła się VIII edycja „treningu rodzicielskiego” Zajęcia oparte na metodzie „trzech kroków” pracy z rodziną. Opracowane z myślą pomocy rodzinom z różnymi dysfunkcjami w zakresie wsparcia ich ze strony psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej. Metoda może  mieć szerokie zastosowanie w pracy zarówno ośrodków pomocy społecznej jak i centrów pomocy rodzinie (pośrednio-placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz innych organizacji działających na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny.