XV MEMORIAŁ PAWŁA PIOTROWSKIEGO

Organizator :

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie (Dom Dziecka)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Kożuchowie

 

Cel :

Turniej organizowany dla pamięci Pawła Piotrowskiego, integracja ze środowiskiem lokalnym, popularyzacja piłki nożnej oraz kształtowanie

aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

 

Forma :

W turnieju wezmą udział:

Reprezentacja Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie

Szkoła Podstawowa  ze Stypułowa

Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny – UKS „Mirotka”

SP nr 1 w Kożuchowie,

SP nr 2 w Kożuchowie.

plakat cały 2017