Generic placeholder image

Wesprzyj Nas przekazując darowiznę rzeczową lub finansową.

Generic placeholder image

Poznaj Nas bliżej. Dowiedz się jaki mamy program i cele.

Generic placeholder image

Trening rodzicielski metodą „Trzech Kroków”

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie od lat jest znane z podejmowania różnego typu działań zmierzających do utrzymania wysokiego poziomu usług opiekuńczych. Jesteśmy jedną z niewielu placówek tego typu, która od 14 lat prowadzi ścisłą współpracę z Domem Dziecka w Dunkierce we Francji. Zawsze też w miesiącu kwietniu wyjeżdżamy wraz z grupą dzieci do Francji gdzie przyjmowani jesteśmy przez naszych przyjaciół. Nasi przyjaciele natomiast przyjeżdżają do nas dwukrotnie w każdym roku, w miesiącu lutym i październiku. Dzięki tej współpracy dzieci nasze zwiedziły Paryż, Brukselę, Brugię, Dover, Canterbury, Calais. Trzykrotnie odbyliśmy wycieczkę objazdową po Normandii. Francuzi natomiast odwiedzili Kraków, Poznań, Wrocław, Zakopane, Wieliczkę, i wiele innych ciekawych miejsc. Szczególnie zakochali się w Szklarskiej Porębie gdzie od kilku lat spędzają tam sporo czasu. To właśnie dzięki tej współpracy dzieci nasze nie czują się odizolowane od świata, a niewątpliwa frajda, jaką jest wyjazd do Francji, chociaż na moment pozwala im zapomnieć o problemach, z jakimi muszą się mierzyć w swoim młodym życiu. Od 2013 roku Nasze Centrum sprawuje nadzór nad czteroma oddzielnymi Placówkami Opiekuńczo - Wychowawczymi w Kożuchowie.

Programy realizowane w naszych placówkach

W każdej naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej realizowane są różne programy mające na celu rozwój psychologiczny, intelektualny oraz fizyczny wychowanków. Do głównych programów należą:


Generic placeholder image
Program integracji społecznej poprzez sport
W swojej działalności chcemy się podjąć wychowania poprzez kulturę fizyczną jako jedną z form oddziaływania wychowawczego oraz stworzenie poprzez te działania możliwości integracji różnych środowisk społecznych.
Generic placeholder image
Trening rodzicielski metodą „Trzech Kroków”
Innowacja pedagogiczna oparta na metodzie „trzech kroków” pracy z rodziną jest opracowana z myślą pomocy rodzinom z różnymi dysfunkcjami w zakresie wsparcia ich ze strony psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej.
Generic placeholder image
Program „O usamodzielnieniu wiem wszystko”
Jest to cykl spotkań, zajęć grupowych i warsztatowych, a także praca wychowawców i pracownika socjalnego Domu Dziecka ukierunkowana na naukę zasad społecznego współżycia, autoprezentacji oraz odpowiedzialności za siebie i za najbliższych.
Człowiek jest wielki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Rozwijanie pasji i kreatywności dzieci

Ważną działalnością Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie jest uczenie dzieci kreatywności poprzez wychodzenie na zewnątrz placówki. Dzieci w trakcie roku wykonują prace plastyczne, które następnie są sprzedawane podczas różnego typu kiermaszy na terenie naszego województwa. To właśnie dzięki sprzedaży tych prac dzieci mogą wyjeżdżać na wycieczki. Znają wówczas smak samodzielnego zarobkowania i trudów, jakie trzeba pokonać, aby efektem swojej pracy była przyjemność. Zawsze też uczestniczymy w kiermaszu winobraniowym w Zielonej Górze, kiermaszach na terenie sklepu "Auchan" w Zielonej Górze, kiermaszach podczas innych imprez. Prace dzieci spotykają się z ogromnym zainteresowaniem ze strony firm, które zdecydowały się sponsorować Nasze Domy. Należy dodać, że dzięki środkom pozyskiwanym w ten sposób udało się zorganizować wiele wycieczek krajoznawczych. Poprzez zabawę i twórczość dzieci rozwijają swoją wyobraźnie i talenty, a także uczą się samodzielności.