Program profilaktyczny realizowany w naszej placówce w 2016r

Diagnoza, analiza potrzeb, umotywowanie wyboru: Program na 2016 rok jest kontynuacją działań z roku ubiegłego. Związane to jest koniecznością poszerzenia obszaru naszego oddziaływania, kontynuacji tematyki, wnioskami z ewaluacji programu, a także zmianami w stanie oraz składzie grupy wychowawczej placówki. Działania związane z  poprawą funkcjonowania grupy wychowawczej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr2  są działaniami złożonymi i wielokierunkowymi. Punktem wyjścia do stworzenia na kolejny rok pracy z dziećmi programu profilaktycznego z elementami socjoterapii były wnioski zawarte w ewaluacji programu z 2015r, która […] więcej

POZNAŃ

dav

Dnia 22 października 2016 grupa wychowankowie POW2 obyli wycieczkę do Poznania. Odwiedziliśmy Rogalowe Muzeum Poznania, w samo południe na Rynku zobaczyliśmy koziołki, dzięki uprzejmości firmy Wójcik Tours, zwiedziliśmy Poznań meleksem, restauracja „Wartko nad Wartą” zaprosiła nas na pyszny obiad. Dzieci miały również okazję poćwiczyć wraz z instruktorem wspinaczkę.