• Historia Domu Dziecka w Kożuchowie

 • 1951

  15 kwietnia 1951 r. powstało Państwowe Pogotowie Opiekuńcze mieszczące się przy ulicy szkolnej. Początki były trudne, borykano się z wieloma trudnościami; brak sprzętu, umeblowania, naczyń kuchennych. Dzieci traktowały Pogotowie jak miejsce gdzie można zjeść posiłek oraz przenocować. W placówce przebywały dzieci z różnych stron Polski a nawet były osoby innej narodowości.
 • 1953

  01 maja 1953 r. Władze oświatowe przenoszą Państwowe Pogotowie Opiekuńcze do Kożuchowa a na siedzibę wyznaczają budynek po byłym Starostwie mieszczącym się przy ul. Traugutta 9.
 • 1956

  15 listopada1956 r. na mocy zarządzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej Państwowe Pogotowie Opiekuńcze przenosi się z Kożuchowa do Zielonej Góry na ul. Krośnieńska 66 a na jego miejscu powstaje Państwowy Dom Dziecka. Do placówki przyjeżdża 43 dzieci wraz z dwoma wychowawcami z likwidowanego w Żaganiu Domu Dziecka. Przed ich przybyciem placówka została odnowiona.
 • 1981-1985

  Dom dziecka w tym miejscu funkcjonuje do dziś, bywało różnie, jeden rok był lepszy, drugi gorszy. Przez cały czas odbywały się mniejsze remonty, lecz na większy rozwój brakowało funduszy. Dopiero w latach 1981-1985 przeprowadzono modernizację budynku. Przekształcono strych tworząc w ten sposób trzy mieszkania rodzinkowe tzn. każda grupa posiada pokoje mieszkalne, kuchnie, pomieszczenia sanitarne.
 • 1999

  W roku 1999 uruchomione zostaje I mieszkanie usamodzielnień dla 2 chłopców - w mieszkaniu pozyskanym od miasta, natomiast w roku 2000 w mieszkaniu służbowym należącym do placówki uruchomione zostaje II mieszkanie usamodzielnień dla 3 dziewcząt. Wychowankowie zamieszkujący w w/w mieszkaniach mają możliwość przygotowania się do samodzielnego życia. Samodzielne przygotowanie posiłków, dokonywanie zakupów, samokontrola w nauce, organizacja czasu wolnego, samodzielne pranie, sprzątanie czy też dokonywanie opłat za mieszkanie jest niezbędnym warunkiem przygotowania wychowanków do samodzielności. Od momentu rozpoczęcia programu mieszkań usamodzielnień w w/w mieszkaniach przebywało razem 13 wychowanków, którzy można stwierdzić zrealizowali założenia programu w 100%. Obecnie w mieszkaniach zamieszkuje kolejnych 5 wychowanków.
 • Spartakiada 2004

 • 2010

 • 2013

  W związku z reorganizacją systemu opieki nad dziećmi pozostającymi w Domach Dziecka od 01.01.2013r Dom Dziecka w Kożuchowie został podzielony na cztery oddzielne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze podlegajace Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kożuchowie.
Sc25008052316030_0000_jpg
skanuj0000_jpg
kronika2_0000_jpg