1. Program integracji społecznej poprzez sport. W swojej działalności chcemy się podjąć wychowania poprzez kulturę fizyczną jako jedną z form oddziaływania wychowawczego oraz stworzenie poprzez te działania możliwości integracji różnych środowisk społecznych.więcej
  2. Program „O usamodzielnieniu wiem wszystko” – to cykl 10 spotkań, zajęć grupowych i warsztatowych, a także praca wychowawców i pracownika socjalnego Domu Dziecka ukierunkowana na naukę zasad społecznego współżycia, autoprezentacji oraz odpowiedzialności za siebie i za najbliższych.więcej
  3. „Trening rodzicielski” metodą „Trzech Kroków”. Innowacja pedagogiczna oparta na metodzie „trzech kroków” pracy z rodziną jest opracowana z myślą pomocy rodzinom z różnymi dysfunkcjami w zakresie wsparcia ich ze strony psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej.więcej