V Memoriał Pawła Piotrowskiego

V Memoriał Pawła Piotrowskiego

Organizator :

Dom Dziecka w Kożuchowie, KOKiS

Cel :

Turniej organizowany dla pamięci Pawła Piotrowskiego, integracja ze środowiskiem lokalnym , popularyzacja piłki nożnej.

Forma :

W turnieju wezmą udział:

Dom Dziecka w Kożuchowie

Szkoła Podstawowa z Borowa

Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny

SP nr 1 w Kożuchowie,

SP nr 2 w Kożuchowie.

Czas :

10.11.2007r. godz.10 00

Miejsce :

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie.

Skrócone przepisy obowiązujące w turnieju

Ekipy : drużyna składa się z siedmiu zawodników (w tym rezerwowi). Rocznik 1995 i młodsi.

Stroje : obowiązuje strój sportowy jednolity dla całej drużyny, obuwie przeznaczone do gry na hali sportowej.

I. Czas gry:

2×10 minut bez przerwy pomiędzy połowami.

II. System rozgrywania spotkań:

Mecze rozegrane zostaną w systemie każdy z każdym. O kolejności zespołów w turnieju zadecyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku zdobycia przez zespoły jednakowej ilości punktów zadecydują szczegółowe przepisy FIFA.

III. Ilość zawodników:

•  mecz rozgrywają dwie drużyny, a każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem,

•  aby rozpocząć grę minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić pięciu. Jeżeli w wyniku wykluczenia zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż dwóch zawodników mecz należy zakończyć,

•  dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi dwie osoby,

•  ilość zmian w „locie” dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, za wyjątkiem bramkarza, który może być wymieniony tylko w czasie kiedy piłka nie jest w grze. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza,

•  zmiana w „locie” jest zmianą, która jest dokonywana w czasie gdy piłka jest ciągle w grze i podczas, której muszą być spełnione następujące warunki:

•  zawodnik opuszczający boisko czyni to przekraczając linie boczną boiska w sektorze zwanym strefą zmian,

•  zawodnik wchodząc na boisko wykonuje to również w miejscu tzw. strefy zmian ale nie wcześniej niż zawodnik opuszczający boisko, całkowicie linie boczną boiska,

•  zawodnik rezerwowy podlega decyzjom i jurysdykcji sędziego niezależnie od tego czy uczestniczy w grze czy nie,

•  zmiana jest zakończona z chwilą kiedy zawodnik zmieniający wszedł na boisko, od tego momentu staje się on zawodnikiem, a zawodnik którego zmienił graczem być przestaje.

•  bramkarz może zmienić się miejsce z każdym zawodnikiem pod warunkiem, że w każdym przypadku ma na to zgodę sędziego oraz, że zmiana dokonuje się podczas przerwy w grze.

Kary:

•  jeżeli podczas „lotnej zmiany” zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik całkowicie opuści boisko to sędzia przerywa grę, usuwa zawodnika schodzącego, udziela ostrzeżenia zawodnikowi wchodzącemu i rozpoczyna grę rzutem z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

– jeżeli w czasie lotnej zmiany rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści boisko w innym miejscu niż strefa zmian to sędzia zezwala na kontynuowanie gry a z chwilą kiedy piłka opuści boisko udziela ostrzeżenia zawodnikowi, który dopuścił się tego wykroczenia.

IV. Rzut z autu:

Jeżeli cała piłka przekroczy linię boiska albo w powietrzu albo na ziemi należy wprowadzić ją na powrót do gry z miejsca gdzie przekroczyła linię boczną. Wykonuje to zawodnik drużyny przeciwnej do zawodnika, który ostatni ją dotknął. W momencie wprowadzenia piłki wykonawca rzutu z autu musi mieć umieszczone obie nogi częściowo na linii bocznej lub linii bocznej poza boiskiem. Piłka musi leżeć nieruchomo na linii bocznej. Uważa się że piłka znajduje się w grze zaraz po tym jak przebędzie odległość równą jej obwodowi. Zawodnik wykonujący rzut wolny nie może zagrać piłki drugi raz zanim nie zostanie ona dotknięta lub zagrana przez innego gracza. Zawodnicy drużyny przeciwnej powinni znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca gdzie wykonywany jest rzut wolny. Z rzutu wolnego z autu nie można uzyskać bezpośrednio bramki.

Kary:

– jeżeli piłka zostanie wprowadzona do gry w sposób nieprawidłowy rzut z autu powtarza zawodnik z drużyny przeciwnej,

– jeżeli wprowadzenie piłki do gry odbywa się z innego miejsca niż punkt, w którym piłka wyszła poza linię boczną to rzut z autu powtarza zawodnik z drużyny przeciwnej,

– jeżeli zawodnik wykonujący rzut zagra piłkę drugi raz zanim zostanie ona dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika, to zawodnik drużyny przeciwnej wykonuje rzut wolny pośredni z miejsca, w którym nastąpiło to wykroczenie.

V. Rzut od bramki:

Jeżeli cała piłka przekroczyła linię bramkową z wyłączeniem części zawartej między słupkami bramkowymi albo w powietrzu albo na ziemi i była zagrana ostatnio przez zespół atakujący, to bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego musi wprowadzić ją do gry wrzucając z powrotem na boisko poza własne pole karne lecz nie dalej niż do linii środkowej boiska. Uważa się, że rzut od bramki został wykonany poprawnie, jeżeli piłkazostała dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika poza polem karnym lub kiedy dotknęła ziemi w obrębie własnej połowy boiska wyrzucającego bramkarza, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą pozostać poza polem karnym do momentu aż piłka znajdzie się w grze.

Kary:

– jeżeli piłka wyjdzie poza własną połowę bramkarza zanim najpierw zostanie dotknięta lub zagrana przez zawodnika lub dotknie ziemi, to sędzia podyktuje rzut wolny pośredni, który wykonuje drużyna przeciwna, z dowolnego punktu na linii środkowej boiska,

– jeżeli piłka zostanie dotknięta lub zagrana przez zawodnika tej samej drużyny co bramkarz wykonujący rzut od bramki lub przez zawodnika z drużyny przeciwnej w obrębie pola karnego bramkarza wykonującego rzut, to rzut od bramki należy powtórzyć.

VI. Rzut wolny:

– w czasie wykonywania rzutu wolnego przez zawodnika wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być od piłki co najmniej o 5 metrów do czasu aż znajdzie się ona w grze. Piłka jest w grze po przebyciu odległości równej jej obwodowi. Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej zbliży się do piłki na odległość mniejszą niż 5 metrów zanim zostanie wykonany rzut wolny to sędzia zarządza ponownie rzut wolny dotąd aż zostanie on wyegzekwowany zgodnie z Regułą. Piłka musi być nieruchomo w czasie wykonywania rzutu wolnego a zawodnik wykonujący rzut wolny nie może zagrać piłki po raz drugi zanim nie będzie ona dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika.

VII. Gra niedozwolona oraz niesportowe zachowanie:

– obowiązują przepisy FIFA,

Zawodnik zostaje ukarany karą 2 min. Lub wykluczony z boiska jeżeli:

– dopuścił się w sposób rażący gry niesportowej,

– zachował się w sposób brutalny i gwałtowny.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

.

Wyniki V Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Pamięci Pawła Piotrowskiego

Wyniki poszczególnych spotkań:

I mecz, Dom Dziecka – SP Mirocin Dolny, wynik 0:3
II mecz, SP nr 1 – SP 2, wynik 1:2
III mecz, Dom Dziecka – SP Borów, wynik 4:1
IV mecz, SP nr 2 – SP Mirocin Dolny, wynik 3:0
V mecz, SP nr 1 – SP Borów, wynik 7:0
VI mecz, SP nr 2 – Dom Dziecka, wynik 8:0
VII mecz, SP Mirocin Dolny – SP nr 1, wynik 0:1
VIII mecz, SP Borów – SP nr 2, wynik 0:7
IX mecz, SP nr 1 – Dom Dziecka, wynik 5:1
X mecz, SP Mirocin Dolny – SP Borów, wynik 3:2

Kolejność zespołów:
Im. SP nr 2 Kożuchów
II m. SP nr 1 Kożuchów
III m. SP Mirocin Dolny
IV. m Dom Dziecka Kożuchów
V m. SP Borów

Najlepszym bramkarzem turnieju został Dawid Stando z SP Mirocin Dolny, najlepszym zawodnikiem Łukasz Jaskórzyński z SP2 Kożuchów-król strzelców turnieju, 11 zdobytych bramek. W trakcie turnieju odbył się także konkurs podbijania piłki nożnej, w którym najlepszym okazał się Dawid Waluk z SP 2.

Fundatorem pucharu za pierwsze miejsce był Polski Związek Piłki Nożnej, w imieniu PZPN puchar drużynie zwycięskiej wręczał ojciec Pawła Piotrowskiego, puchar za II miejsce ufundowała Gazeta Lubuska, fundatorem pucharu za miejsce III był Dyrektor Domu Dziecka w Kożuchowie Pan Wojciech Żurowski.

Sponsorami zawodów byli: Gazeta Lubuska, PZPN Warszawa, pierwszoligowy klub piłki nożnej SSA Zagłębie Lubin, Gedia Poland Nowa Sól, Urząd Miasta Kożuchów, PSS Kożuchów.